Express Checkout

Om Ni ska lämna hotellet tidigt på morgonen innan vi öppnar receptionen, använd gärna vår tjänst Express Checkout!

Informera receptionen vid ankomst och lämna nyckeln i Express Checkout-lådan när ni lämnar oss. Vi förbokar gärna en taxi om så önskas samt förbereder en frukostlåda som underlättar Er tidiga start på dagen.

Reception
Bemannad
Måndag                  08.00 - 02.00
Tisdag                     07.00 - 02.00
Onsdag                   07.00 - 02.00
Torsdag                  07.00 - 02.00
Fredag                    07.00 - 18.30
Helger                    Stängt


If you need to leave us early in the morning, before we open the front desk, use our Express Checkout service.  

Inform the reception when you arrive and simply drop your key in our Express Checkout-box when you leave us. Please inform us if you would like to pre-booked a taxi. We will also prepare a breakfast ToGo bag for you to get the best start in the morning.  

Reception
Open Hours
Monday                 08.00 - 02.00
Tuesday                 07.00 - 02.00
Wednesday           07.00 - 02.00
Thursday               07.00 - 02.00
Friday                     07.00 - 18.30
Weekends             Closed